menu_svg
ic_location_svgĐiểm đến
trip_svg-01Chuyến đi
community_svgBảng tin
ic_search_svg

Chính sách bảo mật

 • Mục đích và phạm vi thu thập

  • Việc thu thập dữ liệu tên hệ thống Trip.vn được bắt đầu khi bạn sử dụng dịch vụ trên website/ứng dụng trên điện thoại di động của Trip.vn.

  • Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình thực hiện giao dịch, cho những thông báo sau này, hoặc để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn các loại thông tin cá nhân thu thập: danh hiệu, họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, số điện thoại.

  • Việc thu thập dữ liệu tên hệ thống Trip.vn được bắt đầu khi bạn sử dụng dịch vụ trên website/ứng dụng trên điện thoại di động của Trip.vn.

  • Việc thu thập dữ liệu tên hệ thống Trip.vn được bắt đầu khi bạn sử dụng dịch vụ trên website/ứng dụng trên điện thoại di động của Trip.vn.

  • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cách tính năng và dịch vụ thông qua website và ứng dụng trên điện thoại di động. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin này để quản lý tài khoản của bạn; tối ưu lại trải nghiệm trên website và ứng dụng trên điện thoại di động; nhận diện khách vào web, gửi thông tin bao gồm thông tin chỗ ở và dịch vụ, nếu bạn không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

 • Phạm vi sử dụng thông tin
  • Trip.vn có thể truy cập (có thể bao gồm việc xem hoặc nghe có giới hạn với sự đồng ý) và sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập khi cần thiết

   • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ.

   • Giải quyết các vấn đề về dịch vụ, an ninh, và hỗ trợ khách hàng một cách chủ động và theo yêu cầu của bạn.

   • Phát hiện, ngăn chặn, hoặc không thì tiếp cận cách giải quyết về vấn đề gian lận, an ninh, bất hợp pháp hoặc kỹ thuật.

   • Theo yêu cầu của pháp luật để đáp ứng các thỏa thuận của Khách hàng.

   • Cải tiến và nâng cao Dịch vụ.

   • Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị cho Khách hàng và Người dùng của chúng tôi.

  • Một số ví dụ cụ thể về cách chúng tôi sử dụng thông tin:
   • Thực hiện yêu cầu tạo tài khoản của bạn.
   • Gửi cho bạn xác nhận tài khoản.
   • Tạo điều kiện thuận lợi và cải tiến việc sử dụng các tiện ích, tính năng bạn sử dụng trên Trip.vn.
   • Đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp để xác định các sản phẩm phù hợp.
   • Gửi thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu Gửi các cập nhật về tính năng, tiện ích của Trip.vn.
   • Đáp lại các yêu cầu hỗ trợ khách hàng và trả lời các câu hỏi.
   • Quản lý tài khoản của bạn Gửi cho bạn thông tin tiếp thị.
   • Giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của bạn.
   • Cải thiện trang web và nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.
   • Nghiên cứu và phân tích Hiển thị nội dung dựa trên sở thích của bạn.
   • Phân tích dữ liệu, bao gồm thông qua các hệ thống tự động và học máy để cải tiến tiện ích của chúng tôi và/ hoặc kinh nghiệm của bạn.
   • Cung cấp cho bạn thông tin về việc bạn sử dụng dịch vụ và tiêu chuẩn, thông tin chi tiết và đề xuất cải tiến.

  • Ngoài ra, Trip.vn cũng thu thập và lưu trữ thông tin người tham dự cuộc họp để hoàn thành nghĩa vụ của chúng tôi đối với khách hàng của chúng tôi và cung cấp Dịch vụ. Được sự đồng ý, chúng tôi cũng có thể trực tiếp cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và các thông tin liên quan đến Trip.vn cho người đăng ký. Trip.vn sẽ giữ lại thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn vẫn đang hoạt động với chúng tôi, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp, và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

  • Nếu bạn muốn hủy tài khoản hoặc để chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ của bạn hoặc nếu chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn và bạn muốn nó được xóa khỏi cơ sở dữ liệu của Trip.vn hoặc bị vô hiệu, vui lòng liên hệ với đội ngũ Trip.vn.

 • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  • Người dùng có thể tiếp cận và chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu cá nhân của mình thông qua website Trip.vn hoặc ứng dụng trên điện thoại di động bằng cách đăng nhập vào tài khoản mà mình đã đăng ký và sửa lại các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình.
  • Việc đăng nhập có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào website/ứng dụng trên điện thoại di động.

 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật của những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.
  • Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.
  • Chúng tôi thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ và hệ thống máy chủ dự phòng của chúng tôi.
  • Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

  Người dùng có quyền gửi các câu hỏi/thắc mắc/khiếu nại đến đội ngũ của Trip.vn đến địa chỉ email: contact@trip.vn. Đội ngũ của Trip.vn sẽ phối hợp và trả lời